En elev ved Nordby skole fikk 20. september påvist covid19. Eleven er ikke alvorlig syk. Eleven går på 7. trinn og har vært på leirskole denne uken. Kommuneoverlege i samarbeid med skoleledelsen har satt inn nødvendige tiltak for å sikre at smitte ikke skal spres videre. 19 elever og 2 lærere er satt i karantene. Det var 4 klasser fra forskjellige skoler på leirskolen den samme uka, deriblant en klasse fra Blystadlia skole. Disse klassene er informert, og det gjøres tiltak ut i fra smitterisiko der også. Kommuneoverlegen vurderer det som helt trygt for andre elever på Nordby skole og Blystadlia skole. Det er ikke mistanke om smitte ellers på skolene.

 

Mer og oppdatert informasjon fins på våre hjemmesider: Koronavirus