Vaksinekontoret går ut med tilbud til alle fra fylte 65 år om å bli vaksinert på Triveselssenteret i Rælingen torsdag 22.10.15 fra kl. 09.00-11.00 og torsdag 29.10.15 fra kl. 11.00-14.00. Timebestilling er ikke nødvendig.

 

Folkehelsa anbefaler influensa vaksine til:

  • Alle over 65 år
  • Gravide i 2. og 3. trimester
  • Personer med hjerte- og lungesykdom
  • Nyre- eller leversvikt
  • Enkelte nevrologiske tilstander
  • Svekket immunforsvar
  • Personer med alvorlig fedme (BMI over 40)
  • Annen alvorlig eller kronisk sykdom

 

Vaksinen kan tas på Vaksinekontoret, eller hos fastlegen som også vaksinerer mot influensa.