Influensavaksine 2021

Rælingen kommune tilbyr innbyggere gratis influensavaksine fra fylte 65 år og til personer i risikogruppene.

Vaksinering 2021
– 13 og 14. oktober
– 7. desember

Influensavaksinen er gratis for de som er 65 år eller eldre, eller tilhører risikogruppene. Andre betaler 250,– hos oss.

Vaksinering hos fastlege

Fastlegene tilbyr også influensavaksine, og du betaler da en egenandel på 50 kroner. For dem som har frikort er vaksinering gratis også hos fastlegen. Kontakt din fastlege dersom du heller vil ta vaksinen der.

Hvem bør vaksinere seg?

Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig:

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

Barn i risikogrupper, under 16 år, må ha med seg en av foreldrene ved vaksinering.

I tillegg anbefales influensavaksine til:

Vaksinering av helsepersonell, pasienter og beboere

Helsepersonell i Rælingen kommune vaksineres i uke 42, på sin arbeidsplass.
Pasienter og beboere blir vaksinert ved sine institusjoner.