Vaksinekontoret tilbyr influensavaksine til innbyggere i Rælingen som er over 65 eller annen definert risikogruppe for influensasykdom.

26. og 27. oktober vil det være ny runde med vaksinering. (Klikk på lenken for mer informasjon). 

 

På grunn av korona oppfordres det til at personer i risikogrupper vaksinerer seg, og vaksiner er i denne omgang forbeholdt de som fyller kriteriene for å være i risikogrupper og helsepersonell som har pasientkontakt.

Kommunens fastleger tilbyr også influensavaksine til risikogruppene og andre målgruppene, og informasjon om dette kan finnes på hjemmesiden til det enkelte legekontoret.

Risikogrupper

Følgende personer har økt risiko for alvorlig sykdom og død ved influensasykdom, og anbefales derfor influensavaksine:

 • Alle fra og med fylte 65 år
 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om vaksine
 • Barn og voksne med:
  • diabetes mellitus, type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
  • kronisk hjerte-/karsykdom, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon
  • kronisk leversvikt
  • kronisk nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. kreft, HIV, reumatoid artritt og andre tilstander)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

Andre målgrupper

I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper, primært for å beskytte andre (indirekte beskyttelse):

 • Helsepersonell som har pasientkontakt
 • Personer som bor sammen med immunsupprimerte pasienter
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser