Idrettsrådet er et fellesorgan for idretten i kommunen, organisert i Norges idrettsforbund (NIF) gjennom idrettskretsene og underlagt NIFs lover og vedtekter. Alle kommuner med flere enn tre idrettslag skal ifølge NIFs lovverk ha et idrettsråd. Rælingen idrettsråd representerer alle idrettslagene i kommunen som er medlemmer av NIF.

Arbeidsområder:

  • Idrettsrådet skal arbeide for best mulige forhold for idretten i kommunen.

  • Idrettsrådet skal være en arena for samarbeid mellom lagene, idrettskretsen og de kommunale myndigheter.

  • Idrettsrådets oppgaver er blant annet å formidle idrettslagenes anleggsbehov til kommunale myndigheter, prioritere Rælingen kommunes spillemiddelsøknader og å fordele tilskuddene til "Lokale aktivitetsmidler" (LAM).

Har du spørsmål til idrettsrådet, ta kontakt her

 

Rælingen idrettsråd består i 2021/2022 av:

Geir Vesterheim (leder), Rælingen håndballklubb
Geir Kolstad (nestleder), Rælingen skiklubb
Nils Svensøy, Rælingen skiklubb
Per Reed, Løvenstad fotballklubb
Helen Karlsen, Fjerdingby innebandyklubb
Morten Schulte, Rælingen håndballklubb
Helene Aune, Rælingen fotballklubb
Lars Martiniussen, Rælingen fotballklubb
Brede Barknes, Rælingen skiklubb
Tone Borghagen (vararepresentant), Rælingen håndballklubb