Idrettsrådet er et fellesorgan for idretten i kommunen, organisert i Norges idrettsforbund (NIF) gjennom idrettskretsene og underlagt NIFs lover og vedtekter. Alle kommuner med flere enn tre idrettslag skal ifølge NIFs lovverk ha et idrettsråd. Rælingen idrettsråd representerer alle idrettslagene i kommunen som er medlemmer av NIF.

Arbeidsområder:

  • Idrettsrådet skal arbeide for best mulige forhold for idretten i kommunen.

  • Idrettsrådet skal være en arena for samarbeid mellom lagene, idrettskretsen og de kommunale myndigheter.

  • Idrettsrådets oppgaver er blant annet å formidle idrettslagenes anleggsbehov til kommunale myndigheter, prioritere Rælingen kommunes spillemiddelsøknader og å fordele tilskuddene til "Lokale aktivitetsmidler" (LAM).

 

Rælingen idrettsråd består i dag av:

Nils Svensøy (leder)
Per Reed
Helen Karlsen
Morten Schulte
Helene Aune
Lars Martiniussen
Kjell Kristoffersen
Tone Borghagen
Geir Vesterheim
Vigdis Fardal
Rune Hauge
 

Har dere sprøsmål til idrettsrådet, ta kontakt her.