Idrettsrådet er et fellesorgan for idretten i kommunen, organisert i Norges idrettsforbund (NIF) gjennom idrettskretsene og underlagt NIFs lover og vedtekter. Alle kommuner med flere enn tre idrettslag skal ifølge NIFs lovverk ha et idrettsråd. Rælingen idrettsråd representerer alle idrettslagene i kommunen som er medlemmer av NIF.

Arbeidsområder:

  • Idrettsrådet skal arbeide for best mulige forhold for idretten i kommunen.

  • Idrettsrådet skal være en arena for samarbeid mellom lagene, idrettskretsen og de kommunale myndigheter.

  • Idrettsrådets oppgaver er blant annet å formidle idrettslagenes anleggsbehov til kommunale myndigheter, prioritere Rælingen kommunes spillemiddelsøknader og å fordele tilskuddene til "Lokale aktivitetsmidler" (LAM).

Har du spørsmål til idrettsrådet, ta kontakt her

 

Rælingen idrettsråd består i 2022/2023 av:


Geir Kolstad (leder), Rælingen skiklubb
Per Reed (nestleder), Løvenstad fotballklubb
Helen Karlsen (kasserer), Fjerdingby innebandyklubb
Helene Aune (sekretær), Rælingen fotballklubb
Lars Martiniussen (styremedlem), Rælingen fotballklubb
Tone Borghagen (styremedlem), Rælingen håndballklubb
Ingar Berg (varamedlem), Rælingen skiklubb
Ingunn Landmark (varamedlem), Rælingen skiklubb
Ketil Øye (varamedlem), Rælingen håndballklubb