VELKOMMEN TIL

ICDP-kurs 2018

Foreldre er viktig for barns utvikling!

 

Program for foreldreveiledning er et tilbud til alle som har omsorg for barn fra 0 - 18 år. Gjennom programmet vil du møte andre foreldre for å utveksle erfaringer om forholdet til barn/ungdom. Målsetningen er at den enkelte mor eller far skal bli tryggere foreldre, ved å bli mer bevisste på hva de gjør som er bra for barnet/ungdommen.

Du får ingen ferdig oppskrift, men hjelp til å finne egne løsninger.

Sett av tid og få et bedre samspill/kommunikasjon med barnet/ungdommen! Kurset vil gå over 8 dager å være på onsdager, og holdes av ungdomshelsesøstrene     Mette Norum Lord og Monika Strand.

  • TID:  Oppstart Onsdag 24.01.2018 kl.14.00 – 16.00.
  • STED:  Rælingen rådhus, Bjørnholthagan 6, inngang C.

Ta kontakt for mer informasjon/meld på til:

Les mer om 8 tema for godt samspill her: