Høringer og kunngjøringer

Når høringsfristen er gått ut finner du planer som er politisk vedtatt på de ulike plansidene.

 

Kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategier - offentlig ettersyn med frist for å komme med innspill innen 6. september 2021.

Merknader og innspill til planforslaget  kan sendes elektronisk via: Høringsuttalelse (Høringsportalen)

Du kan også sende merknader og innspill som e-post til: postmottak@ralingen.kommune.no  eller som post til: Rælingen kommune, postboks 100, 2025 Fjerdingby

Merknader og innspill merkes med saksnummer 2021/5737

Du kan også hente høringsforslaget på servicetorget i Rælingen rådhus i Bjørnholthagan 6, 2008 Fjerdingby. 

Hva skjer etter høringen?
Alle merknader og innspill vil bli lest og vurdert. Kommuneplanens samfunnsdel vil bli behandlet på nytt av kommunestyret og vedtatt i oktober 2021.

 

Reguleringsplaner

Reguleringsplaner har egne menypunkter (klikk på lenker i grønt):

Oppstart  

Offentlig ettersyn 

Vedtatt