Reguleringsplaner

Reguleringsplaner har egne menypunkter (klikk på lenker i grønt):

Oppstart  

Offentlig ettersyn 

Vedtatt