Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR) har en ny lov å forvalte som ikke samsvarer med kommunenes lokale forskrift som regulerer åpen brenning og brenning av avfall i småovner. Den 1. november 2016 sendte NRBR ut et forslag til likelydende forskrift til uttalelse hos kommunene tilknyttet NRBR. Bakgrunnen for forslaget var at det foreligger ulike særregler hos kommunene, som medfører både uforutsigbarhet og forvirring hos publikum, samt mer arbeid for NRBR. En ny lokal forskrift med like krav som i nabokommunene vil gjøre det enklere for NRBR i saksbehandlingen, samt gjøre det enklere for innbyggere å tolke forskriften.

Sakens dokumenter kan leses her:

Saksframlegg

Revidert forslag til lokal forskrift 16. mai 2017

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Rælingen kommune, Akershus

 

Merknader til forskrift om åpen brenning, Rælingen kommune, sendes til:

Rælingen kommune

v/utbyggingsservice

Postboks 100

2025 Fjerdingby

eller e-post: postmottak@ralingen.kommune.no

 

Konvolutten eller e-posten merkes: Forskrift om åpen brenning, Rælingen kommune.

Frist for merknader og innspill: 15 desember 2017.

 

Etter høringen tas det sikte på endelig vedtak i kommunestyret i februar 2018.