Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Praktisk bistand og opplæringTimepris for ulike typer praktisk bistand og opplæring, herunder hjemmehjelp, BPA, personlig assistanse, bo- og miljøarbeidertjenester, beregnes ut ifra husstandens inntekt og hvor mange timer hjelp man får. Den enkelte som er tildelt tjenester mottar enkeltvedtak med informasjon om omfang og egenandel.  Grunnlaget for betalingen er folketrygdens grunnbeløp (G), som per 1.5.2019 er kr 99.858.

Se her for lovgrunnlag 

 

PRAKTISK BISTAND OG OPPLÆRING

Pr. time Maksimal pris pr. mnd.
Inntil 2 G (maksimalsats pr. mnd. fastsatt av staten) kr. 103 kr    205
Fra 2 G til 3 G kr. 183 kr    730
Fra 3 G - 4 G kr 228 kr 1 368
Fra 4 G - 5 G kr. 259 kr 1 554
Over 5 G kr. 283 kr 1 813
     

 

ØVRIGE TJENESTER ENHET

PRIS

Middag til hjemmeboende inkl. utkjøringe* Pr. stk kr      74
Kommunal trygghetsalarm inntekt under 2 G Pr. kvartal kr    564
Kommunal trygghetsalarm inntekt 2 G eller mer Pr. kvartal kr    962
Dagsenterplass inkl. måltid Pr. dag kr    123
Støttekontrakt i gruppe Pr. mnd. kr.   230
Transport dagaktivitetstilbud (i.h.t. Ruter sine satser) Pr. mnd. for tiden kr.   354

* BEHOV FOR TILKJØRING AV MAT SKAL VÆRE VURDERT VED TJENESTEKONTORET FOR HELSE OG OMSORG

 

 

 

Del artikkelen:
Tips en venn