Hjelpemiddeltjenesten er en del av avdeling mestring og rehabilitering i Tjenestekontoret for helse og omsorg i Rælingen kommune. Hjelpemiddeltjenesten samarbeider med NAV Hjelpemiddelsentral. Utstyr som er søkt på via NAV, blir sendt til Hjelpemiddeltjenesten i Rælingen som sørger for utlevering/montering og de tar eventuelle spørsmål og reparasjoner. 

Frank Borregård Gunstensen (bildet nedenfor) og Mette Christensen (var ikke til stede da vi var på besøk) finner mest mulig effektive og smarte løsninger for innbyggere som har behov for å låne tekniske hjelpemidler. - Det sparer tid og penger og gir fornøyde innbyggere at vi også kan gjøre reparasjoner av for eksempel en rullestol selv, forteller Frank. Han møter innbyggere som er funksjonshemmet eller har operert, eller utsatt for skade eller sykdom. Noen har behov for å låne utstyr for 3 måneder, men det er også noen som er helt avhengig av utstyret vi låner ut, sier han. 

 

Frank hos Hjelpemiddeltjenesten

Frank hos Hjelpemiddeltjenesten syns lokalene har blitt bra etter oppussingen

Utstyr som lånes ut er: Rullestoler, rullatorer og senger. Det går masse rullatorer i Rælingen, sier Frank. Alt brukt utstyr vi får inn igjen, vaskes, og i det nye området for vask, har vi fått en rist der det renner av. Mye av utstyret vi låner ut, som senger og elektriske rullestoler er tungt utstyr.

– Det er etablert en heis og området for lager i etasjen over har blitt utvidet og alt er malt, informerer prosjektleder i Eiendomsenheten Nils Øyvind Bø. I tillegg til dette er toalettene pusset opp, det er lagt epoksygulv og vaskeområdet er forbedret. 

Se bilder fra Hjelpemiddeltjenestens nyoppussende lokaler nedenfor. Hjelpemiddeltjenesten holder til i Kirkebyvegen 2 (ved Trivselsenteret). 

Fakta:
Hjelpemiddeltjenesten tilbyr utlån av tekniske hjelpemidler for dem som har nedsatt funksjonsevne for en kortere periode. Hjelpemidlene lånes ut 3 måneder av gangen med mulighet for fornyelse ved behov. Hjelpemiddeltjenesten utfører montering og eventuell enkel reparasjon av tekniske hjelpemidler.

Se mer om Hjelpemiddeltjenesten (Tekniske hjelpemidler - utlån). 

 

Rullator i høyden

Rullatorer kan lånes ut - her er dei høyden hos Hjelpemiddeltjenesten i Kirkebyvegen 2

 

Nytt gulv og oppusset hos hjelpemiddeltjenesten

Hjelpemiddeltjenstens lokaler er oppusset med nytt gulv

 

Rom hos Hjelpemiddeltjenesten

Et rom i Hjelpemiddeltjenestens nyoppussede lokaler 

Rullestol hos hjelpemiddelsentralen

Rullestol kan lånes ut fra Hjelpemiddeltjenesten 

Hjelpemiddeltjenesten har heis

Heis er på plass hos Hjelpemiddeltjenesten 

Sykesenger med hjul

Sykesenger kan lånes ut fra Hjelpemiddeltjenesten 

Verktøy hos hjelpemiddeltjenesten

Verktøy for reparasjoner av rullestoler og mer

Vask av tekniske hjelpemidler over rist

Vask av teknisk utstyr med rist hos Hjelpemiddeltjenesten 

 

Hjelpemiddeltjenesten Kirkebyvegen 2

Skilting til Hjelpemiddeltjenesten i Kirkebyvegen 2 som er ved Trivselsenteret

Inngang Hjelpemiddeltjenesten

Inngang til Hjelpemiddeltjenesten i Kirkebyvegen 2