Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Hauger boliger - ferdigstilt

 

Hauger boliger ble opprinnelig bygd for 4 godt fungerende utviklingshemmede, og senere utvidet for 2 nye brukere.

I dag betjener boligen i alt 6 personer som bor i bygget, og 5 personer i tilstøtende bygg. Dette har resultert i at antall ansatte med Hauger bolig som sitt arbeidssted har økt betraktelig siden bygget ble oppført.

Det har ikke blitt gjort tilstrekkelig endringer i administrasjons- og felles del for å kompensere for økning i ansatte og brukere. Det er derfor et stort behov for å tilpasse denne delen til dagens behov.

Det er prosjektert en innvendig ombygging for å bedre forholdene på admin og felles del, samt påbygg av ny del. Dette vil gi et løft for de ansatte og brukerne, og øke kapasiteten på omsorgsboliger med 2 nye enheter.

Sammen med økningen på Løvenstadvegen  vil dette dekke det kjente behovet for boliger.

Boligen er planlagt ferdig utbygd til sommeren 2017.

 

Kontaktperson for dette prosjektet er Per Fâlt, han kan nås på per.falt@ralingen.kommune.no