For perioden 1.1.2013 – 31.12.2016 har kommunen oppnevnt sine representanter, men det er av og til personer som flytter eller av andre grunner blir slettet fra listene, og det må derfor oppnevnes nye meddommere.  Kunne du tenke deg å stå på en reserveliste, send en e-post til wenche.freitag.rustad@ralingen.kommune.no

I tillegg til at du må være folkeregisterregistrert som bosatt i Rælingen, må følgende krav være oppfylt for å kunne oppnevnes som meddommer fra Rælingen kommune:
Domstollovens § 70-72