Gruppetilbudet heter SIBS og er utarbeidet av Frambu kompetansesenter i samarbeid med Psykologisk institutt på Universitetet i Oslo.

SIBS er et forebyggende tiltak rettet mot søsken mellom 8 og 16 år, som har et søsken med en diagnose. SIBS passer for mange ulike diagnoser som er langvarige, og når barnet mottar tjenester fra kommunen, BUP, habiliteringstjenesten eller sykehus.

I SIBS møtes man to ganger á 3 timer. Søsken deltar sammen med én av sine foreldre. Den samme forelderen må delta begge gangene. SIBS gjennomføres med grupper for 3 til 8 søsken og grupper for deres foreldre. Målsettingen for SIBS er å forebygge utvikling av psykiske helseplager hos søsken til barn med en diagnose.

Ønsker du mer informasjon?

SIBS tilbys nå som en del av et forskningsprosjekt. Det settes jevnlig opp grupper i Oslo, Asker, Lillestrøm, Sarpsborg, Skien, Lillehammer og Trondheim. SIBS kommer i tillegg til andre tjenester dere mottar.

Du får mer informasjon fra prosjektleder Krister Fjermestad (kristefj@uio.no), tlf. 94201947, eller koordinator Stian Orm (stianorm@uio.no), tlf. 97154591. Du kan også fylle ut dette skjemaet.