De siste ukene har smittetallene for koronaviruset økt kraftig. Samtidig er vi inne i en helt ny fase av pandemien. Svært mange er nå godt beskyttet gjennom vaksinering, og omikron-varianten, som nå er den dominerende, gir et mildere sykdomsforløp for de som blir smittet. Barn og vaksinerte voksne blir heldigvis svært sjelden alvorlig syke av covid-19.

Vi forventer at smittetallene vil fortsette å øke. Selv om det i denne fasen av pandemien går greit med smitte for enkeltindividet, er det et mål at ikke store deler av befolkningen blir smittet samtidig. Høyt sykefravær vil kunne gi store utfordringer for viktige samfunnsfunksjoner og i samfunnet generelt. Vi må derfor fortsatt ha noen tiltak, som regelmessig testing, for å dempe smittespredningen.

For at barn og unge skal ha en så normal hverdag som mulig innføres nå grønt nivå på alle skoler og barnehager i Rælingen senest fra mandag 24. januar. Enkelte skoler eller barnehager vil gå over til grønt nivå allerede denne uka.

Det forventes at smitteøking vil føre til økt sykefravær hos ansatte i barnehager og skoler fremover. På grønt nivå kan grupper og klasser slås sammen ved personalmangel. Det må likevel være tilstrekkelig voksne til stede til at det er et forsvarlig tilsyn med barn og unge. Det vil derfor fortsatt kunne bli reduserte åpningstider i barnehager og SFO enkelte steder. I skoler kan personalmangel i ytterste konsekvens føre til noe hjemmeundervisning. Det vil tas hensyn til elevenes alder og forventet utbytte av hjemmeundervisning hvis dette blir aktuelt.

De viktigste tiltakene på grønt nivå er:

  • Ingen syke skal møte på skolen eller i barnehagen
  • God hygiene og normalt renhold
  • Kontaktreduserende tiltak:
    • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
    • Vanlig organisering av klasser/avdelinger/grupper og skole-/barnehagehverdag

Mer informasjon om grønt nivå finnes i Utdanningsdirektoratets veiledere om smittevern i barnehager og skoler.

Regelmessig testing

For å oppdage og begrense smittespredning på skolene er det innført regelmessig testing, to ganger i uka, av elever på 4.–10. trinn og ansatte i skoler og barnehager. For elever på 1.–3. trinn vil det testes etter smitteeksponering. Barnehagebarn vil ikke bli regelmessig testet, men kan testes ved symptomer. Testing er frivillig.