Før det settes i gang gravearbeider i kommunal vei eller gate som er åpen for alminnelig ferdsel og vedlikeholdes av Rælingen kommune, må det søkes om dette. Reglene gjelder også på kommunale grøntområder, friområder, parker og nærmiljøområder. Se kommunens gravenorm for retningslinjer til høyre på siden. Gravesøknader sendes inn elektronisk på nettsiden gravemelding.no Se også priser/gebyrer for gravetillatelser.

 

På riks- og fylkesveier må det søkes om tillatelse fra Statens vegvesen. På private veier må det innhentes tillatelse fra veieier.