Kommunen vil derfor bytte ut den gamle vannledning før Akershus Energi legger ned fjernvarme.  Kommunen regner med å starte rydding av vegetasjon i slutten av uke 45/46. Rundt uke 48 starter man med graving nederst ved Øvre Rælingsveg, før vi beveger oss mot Sandbekkvegen. Rørene vil bli lagret på Løvenstad fotballbane/parkeringsplass. Her vil de bli sveiset sammen før de monteres og graves ned ved Øvre Rælingsveg. Vi håper store deler av prosjektet vil være ferdig ultimo februar.

Vi beklager ulempene dette vil medfører.

Kart

Lenke til kart.