NYE KURS HØSTEN 2014 I RÆLINGEN KOMMUNE.

 

Dette er kurs for førstegangsforeldre, men flergangsforeldre er også velkomne.

 

Tid:

Tirsdag 28. oktober    kl.  17.30 - 20.30

Torsdag 30. oktober   kl. 17.30 - 20.30

Tirsdag 4. november  kl. 17.30 - 20.30

 

Sted:

Løvenstad helsestasjon.

 

Hva er ”Godt samliv”?

Godt samliv er et gratis samlivskurs utviklet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.  Samlivskurs for førstegangsforeldre er et politisk satsningsområde. Hensikten med tiltaket er å befeste og styrke parforholdene blant nybakte foreldre, samt å forebygge flest mulig samlivsbrudd hvor barn er involvert.  Det at to blir til tre byr på store forandringer og utfordringer i hverdagen og parforholdet.  Kurset kan gi støtte og inspirasjon i denne travle perioden.

 

Hva får dere?

Som en nybakt mamma og pappa får dere et gratis kurs hvor dere har mulighet til å lære deg nye metoder innen kommunikasjon og konflikthåndtering.  Dere får verktøy for å løse hverdagsproblemer og styrke kommunikasjonen i parforholdet.  Fokus er på ressurser og muligheter som dere har til å finne gode løsninger sammen.  Dere får også mulighet til å dele erfaringer med andre i samme situasjon.  Et godt parforhold vil også være en styrke for barnets oppvekst.

 

Hvem kan være med?

Alle nybakte førstegangsforeldre kan være med, men dere som er flergangs foreldre er også velkomne.  Det er ønskelig at barna er mellom 4 og 8 måneder.  Da har man gjort seg noen erfaringer med å være tre i familien samtidig som situasjonen er fortsatt ny.  Det er mulig å melde seg på selv om barnet er eldre enn 8 mnd.

 

Hvordan melde seg på?

Dere kan melde deg på kurset på helsestasjon.

 

Når starter det og hvem er ledere?

Vi starter opp 28.10.14.  Kurset er ledet av to kursledere, en mann og en kvinne. Det er en lærer, helsesøster, psykolog og jordmor som er ansvarlig for tilbudet. Ta kontakt med din helsestasjon for nærmere informasjon. Dere kan også lese mer om Godt samliv på http://www.bufetat.no/godtsamliv/mer/

 

Løvenstadtunet helsestasjon tlf.  64 80 24 20

Fjerdingby helsestasjon         tlf.  63 83 52 70