Rehabilitering av kunstgressbaner

I løpet av sommermånedene har fire av kommunens kunstgressbaner blitt rehabilitert. Det gjelder 7’er-banen og én 11’er-bane (KG1) i Marikollen, samt både 7’er og 11’er på Sandbekken. Gresset på alle disse banene var ti år gamle, meget godt brukt og klare for en oppgradering.

Begge 7’er-banene har fått et nytt kunstgressystem med biologisk innfyll av sukkerrør. Dette er en ny type innfyll som ikke inneholder mikroplast. De to banene i Rælingen ble de første i landet med denne typen innfyll. 11’er-banene har tradisjonelt innfyll av gummigranulat.

I tillegg til utskifting av gress, ble det lagt ny støtdempingspad på begge banene i Marikollen. På Sandbekken ble det opprettet undervarmeanlegg på 7’er-banen. Dette ble koblet til eksisterende anlegg på 11’er-banen. På begge steder har også asfalten rundt banene blitt utvidet og utbedret gjennom sommerhalvåret.

Langrenns- og rulleskianlegg

I Marikollen idrettspark ble den nye langrennsarenaen med tilhørende skibru ferdigstilt med asfalt i begynnelsen av september. Arenaen blir en del av det nye langrennsanlegget som ble påbegynt i sommer. Anlegget blir tilrettelagt for aktivitet både sommer og vinter, med en 2,5 km asfaltert rulleskitrasé. Totalt skal det anlegges ca. 3,75 km med løyper og to skileikområder. Hele anlegget skal ha lys, og det tilrettelegges også for snøproduksjon. Vinteren 18/19 vil anlegget være åpent med en mindre rundløype satt sammen av nye og gamle traséer.

Torva

Parkområdet Torva har blitt tilrettelagt med bilparkering og sykkelstativer for å gjøre området mer tilgjengelig. Det er også opprettet grusvei fra parkeringen og ut til fiskebrygga. Det tas sikte på å videreutvikle Torva i 2019 med aktivitetsskapende apparater.

Myrdammenhytta

Den kommunale utleiehytta ble ferdigstilt sommeren 2018. Hytta ligger ca.400 meter fra parkeringsplassen på Myrdammen. Hytta er utformet med inngangsparti, kjøkken, samt oppholdsrom med peis og 28 sitteplasser. Hytta har også tilhørende bod og toalett. Det er ikke lagt til rette for overnatting på hytta. Pris for utleie er 800,- for et halvt døgn (0700-1500 /1500-2400). Hytta kan leies kostnadsfritt internt i kommunen og av lokale lag og foreninger mandag-torsdag. Arrangementer med allmennyttige formål kan leie kostnadsfritt alle dager. Alle henvendelser om leie rettes til servicetorget i Rælingen kommune, på telefon 63 83 50 00 eller postmottak@ralingen.kommune.no.

Sykkelparkeringer

For å bedre adkomsten til kommunens viktigste friluftslivsområder er det opparbeidet sykkelparkeringer på Torva, Myrdammen, Åmotdammen og Marikollen.

Skiltprosjektet

Skiltprosjektet har fortsatt i 2018 med fokus på å skilte og merke de viktigste stiene i marka, samt tilrettelegging med gangbaner, bruer og klopper over bløte områder. I år har hovedfokuset vært på området fra Hektneråsen til Ramstadsjøen, i tillegg til nytt infoskilt på Bjønnåsen. Kommunen har samarbeidet med DNT Oslo & Omegn, Midtre Rælingen Vel og RØX. Arbeidet med tilrettelegging vil fortsette i 2019.

Obs! Det er stadig tilfeller av egne initiativ til skilting og merking i skogen. All skilting og merking skal være godkjent av grunneier og være etter standarden til merkehåndboka. Ta kontakt med kommunen eller DNT dersom det er et ønske om å bidra i arbeidet.