Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Fysioterapi

Generelt

Ansvar:

Fysioterapi for voksne: tjenestekontoret for helse om omsorg, avdeling mestring og rehabilitering

Fysioterapi for barn og ungdom 0-18: enhet familie og helse, avdeling forebyggende helsetjenester

Beskrivelse

Fysioterapi kan gis både for å forebygge og for å behandle sykdom eller skade. I den kommunale fysioterapitjenesten er fysioterapeuten enten ansatt av kommunen eller har en driftsavtale med kommunen. Du kan få behandling enkeltvis eller i gruppe. Tjenesten er en del av kommunens tverrfaglige habiliterings- og rehabiliteringstilbud, og tilbys også i sykehjem. 

Kommunen har driftsavtale med to fysikalske institutt:

Marikollen trim og fysioterapi og Blystadlia fysioterapi

Målgruppe

Eldre, personer med nedsatt funksjonsevne og personer som er syke eller skadet

Kriterier/vilkår

Kommunens fysioterapitjeneste eller legen din vil foreta en undersøkelse og en faglig vurdering av behovet.

Pris for tjenesten

De fleste må betale en egenandel når de har time hos fysioterapeut eller manuellterapeut.

For 2019 er egenandelstaket 2085 kroner. Når det beløpet er nådd, får du automatisk et frikort i posten.

Logg inn på helsenorge.no for å se egenandelene som er registrert på deg.

Noen grupper slipper å betale egenandel for undersøkelse og behandling av fysioterapeut. Dette gjelder

  • barn under 16 år
  • personer med godkjent yrkesskade (gjelder også soldater i førstegangstjeneste i Forsvaret)

Du trenger ikke henvisning til fysioterapeut for å få dekket utgifter til fysioterapi.

Brosjyrer, dokumenter,
kart og lignende

denne lenken finner du en oversikt over treningsgrupper for voksne og barn. Du finner hvordan type grupper som finnes, for hvem det gjelder, og hvor det er, når det er, og kontaktperson for hver gruppe.

 

 

Egenandel hos fysioterapeut og manuellterapeut
Hjelpetilbud i kommunen
Pasient og tolk. En brosjyre om tolk i helsetjenesten
helsenorge.no - fysioterapi
Frikort for helsetjenester

Samarbeidspartnere


Lover

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se forskrift om habilitering og rehabilitering § 7 og 8.

Se også folketrygdloven § 5-8, pasient- og brukerrettighetsloven § 1-3 og kapittel 7 og forskrift for sykehjem § 2-1.

Forskrift om habilitering og rehabilitering
Forskrift om funksjons- og kvalitetskrav for fysioterapeuter med kommunal driftsavtale
Forskrift for sykehjem
Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m.
Folketrygdloven
Syketransportregisterforskriften
Pasient- og brukerrettighetsloven

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan motta tjenesten uavhengig av om du bor hjemme eller på institusjon. Bor du hjemme og ikke er i stand til å oppsøke et fysikalsk institutt, kan du få tilbud om at behandlingen skal foregå hjemme.

Ved spørsmål kan avdelingsleder Anne Kopperud kontaktes på anne.kopperud@ralingen.kommune  eller mobil nr. 481 67 652.

 

Henvendelsesskjema ergo- og fysioterapi

Klagemulighet

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.
 

Tjenesten oppdatert: 02.01.2019 16:12