Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Fysioterapi for barn og unge

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Fysioterapi kan gis både for å forebygge og for å behandle. I den kommunale fysioterapitjenesten er fysioterapeuten enten ansatt av kommunen eller har en driftsavtale med kommunen. Du kan få behandling enkeltvis eller i gruppe. Tjenesten er en del av kommunens tverrfaglige habiliterings- og rehabiliteringstilbud. 

  Kommunen har driftsavtale med to fysikalske institutt:

  Marikollen trim og fysioterapi og Blystadlia fysioterapi

  Aktiv i Rælingen

  Aktiv fritid i Rælingen for barn og unge - en inspirerende brosjyre om tilbudene

  De kommunalt ansatte fysioterapeutene arbeider på følgende arenaer:

  Poliklinisk i fysioterapilokalene på Løvenstadtunet

  Helsestasjonene

  Barnehager

  Skoler

  I hjemmet

  Stall Nordstjerna (ridefysioterapi)

  Arbeidsoppgaver:

  Utredning, kartlegging og behandling av barn med funksjonsforstyrrelser i kroppens sanse- og bevegelsesapparat, individuelt og i grupper.
  Gruppetrening i sal, basseng og/eller på hesteryggen for barn med behov for fysioterapitiltak.
  Veiledning i forhold til motorisk utvikling, stimulering og trening.
  Hjelp til tilrettelegging av dagliglivet, herunder utprøving og tilpasning av stå-, gå- og aktivitetshjelpemidler.
  Deltakelse i tverrfaglig samarbeid rundt barn med spesielle behov.
  Helseopplysning til skoleelever.

  All post fra helsestasjon, skolehelsetjenesten, psykolog, jordmor, fysioterapeut og reisevaksine sendes ut digitalt. Dvs at de som er oppgitt som barns/unges foresatte til helsestasjonen/skolehelsetjenesten får innkallinger til konsultasjoner i sin digitale postkasse, eller på Altinn. Dersom det er en foresatt som ikke skal ha innkalling/informasjon om timer, må helsestasjonen ha skriftlig dokumentasjon på avtale eller dom som begrenser retten til informasjon.

  Målgruppe

  Barn og unge fra 0-18 år.

  Kriterier/vilkår

  Kommunens fysioterapitjeneste eller legen din vil foreta en undersøkelse og en faglig vurdering av behovet.

  Pris for tjenesten

  Fysioterapi er gratis for barn under 16 år.

 • Lover og forskrifter
 • Skjema
 • Saksbehandling
 • Kontaktinformasjon

  Kontakt

  Fastlege og helsesøstre på helsestasjon og skole kan henvise til fysioterapeutisk vurdering.

  Du kan også selv melde et behov ved å benytte Henvendelsesskjema barnefysioterapi PDF document ODT document . Henvendelsen sendes til: Rælingen kommune, forebyggende helsetjenester v fysioterapi for barn og unge, pb 100, 2025 Fjerdingby

 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 30.04.2019 15:57