Mer om programmet for besøket (Fylkesmannen i Oslo og Akershus sine nettsider)

På møte og gåtur fra rådhuset til Marikollen ungdomsskole med fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland og flere fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, rådmann Eivind Glemmestad, varaordfører Heidi Finstad, kommunalsjef Kathrin Pedersen, kommunalsjef Mette Aasrud og kommunalsjef John Kristoffersen. (Se bilder nedenfor).

Fylkesmannen og flere ser hvor planer er

Besøk av fylkesmannen: Rådmann Eivind Glemmestad og varaordfører Heidi Finstad forteller og viser sted for planer

Fylkesmannen ved Marikollen

Ved Marikollen idrettsanlegg: (Fra venstre) Varaordfører Heidi Finstad, fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland og rådmann Eivind Glemmestad

Gåtur over broen til Marikollen ungdomsskole med Fylkesmannen

 Tur med fylkesmannen: Fra rådhuset til Marikollen ungdomsskole og sted for planlagt "Fjerdingby sentrum".