Prisen skal deles ut til en initiativrik person, lokal forening eller gruppe som har utmerket seg med frivillig innsats, engasjement og pågangsmot til beste for den enkelte og/eller lokalsamfunnet. Prisen blir utdelt for å gi frivilligheten et ansikt, for å markere og synliggjøre frivillige og frivillig innsats, og for å fremme frivillig engasjement.

 

Alle kommunens innbyggere oppfordres nå til å komme med forslag til aktuelle kandidater som du mener har gjort seg fortjent til Frivillighetsprisen 2017.

Skriftlige forslag inneholdende gode argumenter sendes i brev til Rælingen Frivilligsentral, Postboks 100, 2025 Fjerdingby, eller på mail til unni.aker.nylend@ralingen.kommune.no innen

1. november 2017. Prisen vil bli delt ut på den Internasjonale Frivillighetsdagen i desember.