"Etter mange år med planlegging er utviklingen av Fjerdingby sentrum endelig i gang. Det er mange prosjekter som nå skal bygges og som til sammen vil utgjøre sentrum med tjenester og tilbud til innbyggerne. De neste to-tre årene kommer vi til å se resultatene av langsiktige politiske og administrative prioriteringer.

Blant de store kommunale prosjektene er ny Fjerdingby skole, Ravinen (helse- og kulturtjenester), infrastruktur og torget. Alpinanlegget og langrennsløyper er også en viktig del av det som utvikles. I tillegg kommer boliger og næringsarealer som utvikles av private der Marikollen torg er under bygging og boligene på den andre siden av fylkesveien, Utfarten, legges ut for salg i disse dager.

Det endelige bygge-vedtaket for ny Fjerdingby skole ble gjort av kommunestyret i mai. Kontrakt på prosjektet er inngått og det ligger an til oppstart av arbeidene i slutten av oktober. Målet er at skolen skal kunne tas i bruk i slutten av 2022 eller begynnelsen av 2023.

Ravinen familie og kultursenter ble også endelig politisk behandlet denne våren. Ravinen vil inneholde helsetjenester, kulturarealer, bibliotek, kafé og ungdomshus. Planlagt byggestart er i oktober, med mål om ferdigstillelse i andre kvartal i 2022. Utviklingen av torget vil følge byggingen av Ravinen med planlagt ferdigstillelse 3-6 måneder etter at Ravinen er ferdig.

Bygging i så sentrale områder er krevende, men resultatet kommer til å bli veldig bra! I tiden frem til sentrum står ferdig skal vi gjøre vårt beste for å informere godt om utviklingen. For de som er litt ekstra interesserte kan man finne mer detaljert informasjon på kommunens nettsider eller følge facebooksiden «Fjerdingby sentrum»."

 

Ståle Grøtte

ordfører i Rælingen kommune 

 

  Fakta om Rælingen kommune