Marikollen fotball.JPG

Det finnes tre kunstgressbaner i Marikollen (to 11’er-baner og én 7’er bane). Den siste 11'er-banen ble etablert i 2014, mens rehabilitering av de eldste banene ble gjennomført sommeren 2018. Disse to har undervarmeanlegg og er åpne hele året. Hele fotballområdet har også belysning, hvor lysanlegget på helårsbanene nylig ble oppgradert til LED. Banene er kommunale, men driftes i samarbeid med Rælingen Fotballklubb.

Fotballklubben disponerer også gressarealene foran klubbhuset. Det pågår arbeid for å utnytte arealene i Marikollen på best mulig måte, og i den forbindelse vurderes det kontinuerlig hvilke områder kan benyttes som treningsfelt for fotball om sommeren.

For mer informasjon om fotball i Marikollen og bruk av anlegget, se Rælingen fotballklubbs hjemmesider.