Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Fosterhjem / Å være fosterhjem

Beskrivelse

Har du eller dere lyst til å være fosterforeldre og evner å gi barn et trygt og godt hjem? Et fosterhjem tar imot barn når barnevernstjenesten har besluttet at det skal igangsettes et hjelpetiltak eller i forbindelse med en omsorgsovertakelse. Kommunen har ansvaret for å godkjenne og føre tilsyn med hjemmet. Du vil få nødvendig opplæring.

Fosterhjemstjenesten, Bufetat, tilbyr Pride-kurs, som er opplæring som anbefales før man blir fosterhjem. De vil også foreta en generell godkjenning av deltakere på kurset.

Kriterier/vilkår

Fosterforeldre vurderes nøye opp mot det enkelte fosterbarns individuelle behov. De viktigste kravene til deg er at du er i en stabil livssituasjon og har et sosialt nettverk - uansett om du er samboer, enslig eller gift.

Barneverntjenesten skal alltid vurdere om noen i barnets familie eller nære nettverk kan velges som fosterhjem.

For å bli godkjent, må du legge fram tilfredsstillende politiattest. Det kan kreves politiattest også fra andre som bor i fosterhjemmet.

Lover

Se spesielt barnevernloven § 4-22 og § 6-10.

Barnevernloven
Forskrift om fosterhjem

Tjenesten oppdatert: 07.08.2018 15:42