Barnehager og skoler skal fortsatt drive smittevernfaglig forsvarlig, noe som betyr minimum grønt nivå. Regjeringen ber kommunene om å vurdere utviklingen i smittesituasjonen lokalt og å justere tiltaksnivået deretter. For barnehager og barne- og ungdomsskoler anbefales det fortsatt gult nivå der den lokale smittesituasjonen tilsier det.

I Rælingen betyr det at vi fortsetter på gult nivå i skolene og barnehagene inntil videre.

Kommuneoverlegen og kriseledelsen følger situasjonen tett, og vil fortløpende vurdere om nivået kan endres.

De viktigste tiltakene på gult nivå er:

  • Ingen syke skal møte på skolen eller i barnehagen
  • God hygiene og forsterket renhold
  • Kontaktreduserende tiltak, som gjør at barna har færre nærkontakter

Mer informasjon om gult nivå finnes i Utdanningsdirektoratets veiledere om smittevern i barnehager og skoler.