Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
29. juli kl. 14:23

Trenger du å snakke med noen etter dødsfallene i Lørenskog søndag?

Den alvorlige hendelsen berører mange innbyggere i Lørenskog og Rælingen. Du kan ringe kommunens kriseteam tlf: 474 51 110  kl. 12-14. Kommunen kan ikke uttale seg om selve hendelsen. Se mer informasjon her. 

. clear
error_outline
20. juli kl. 13:20

Koronavirus

-HER

. clear

Kommuneplanen 2022-2033

Varsel om oppstart og offentlig ettersyn av planprogram

Kommunestyret i Rælingen vedtok 17.06.2020 å varsle oppstart av arbeidet med revidering av kommuneplanen for Rælingen og legge forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og arealdel ut til offentlig ettersyn. Planprogrammet redegjør for formålet med kommuneplanarbeidet, viktige temaer, planprosessen, opplegg for medvirkning og behovet for utredninger.

Møter i politiske styrer råd og utvalg gjennomføres som fjernmøter

Du kan følge møtene som tilhører

Alle møter i utvalg gjennomføres som fjernmøter på grunn av smittevernhensyn. Dersom du ønsker å overhøre møtene kan du være tilhører, du må da skru av kamera og mikrofon når du går inn i møtet.  du blir hentet inn i møtet elektronisk av møtearrangør.

Under følger møtetider og lenke til møtene

 

Information about home quarantine and home isolation in different languages

Informasjon om hjemmekarantene og isolasjon på ulike språk -

Her finner du informasjon om hjemmekarantene og isolasjon på engelsk, arabisk, dari, farsi, fransk, italiensk, kurmanji, litauisk, pashto, polsk, punjabi, russisk, somali, samisk (nord- og sørsamisk), sorani, spansk, tegalog, thai, tigrinja, tyrkisk, tysk, urdu og vietnamesisk.   Lenke til FHIs nettside finner du ved å trykke her
 

Meddommere - innbyggere søkes til å påta seg et viktig samfunnsverv

Rælingen kommune skal oppnevne meddommer for perioden 1.1.2021 til 31.12.2024. Vi trenger meddommere til tingretten, lagmannretten, jordskifteretten og skjønnsmedlemmer. ervet som meddommer må ses på som en samfunnsplikt og enhver har dermed plikt til å være meddommer. Det er likevel viktig at de som velges er samfunnsinteresserte mennesker, som ønsker å påta seg vervet som meddommer. Vervet som meddommer vil gi god innsikt i det norske rettssystemet.

Skolestart og trafikksikkerhet

Vegetasjon som hindrer sikten kan føre til farlige situasjoner i trafikken. Folk som bor langs trafikkerte veier må klip...

Mest lest

Skolestart og trafikksikkerhet

Vegetasjon som hindrer sikten kan føre til farlige situasjoner i trafikken. Folk som bor langs trafikkerte veier må klip...