Formålet med kulturlandskapsprisen er å berømme en spesiell innsats for kulturlandskapet i kommunene og stimulere til å ta vare på og utvikle kulturlandskapet gjennom gode eksempler. Kulturlandskapsprisen kan tildeles til en person, forening, gruppe eller bedrift som har gjort en spesiell innsats eller vist et spesielt engasjement for kulturlandskapet i regionen. Prisen skal bidra til å synliggjøre og stimulere til innsats for skjøtsel av både kulturlandskap og bygninger eller bygningsmiljøer i tilknytning til kulturlandskapet.

Prisen består av et diplom, 20 000 kroner og en vandrepremie.

Foreslå kandidater

Send oss forslag til kandidat og kort begrunnelse for hvorfor dere mener kandidaten bør løftes fram for sitt arbeid.

Frist for å melde inn kandidater er fredag 17. juni 2022.

Forslag til kandidat sendes til post@regionkontorlandbruk.no.

Årets jury som består av representanter fra landbruksnæringen og administrasjonen fra alle tre samarbeidskommuner skal velge en prisvinner i slutten av juni. Prisen deles ut ved en passende anledning av ordføreren i den kommunen hvor prisvinneren har sin tilhørighet.