Fokus på fravær - folder.pdf

Fravær i skole - en veileder, revidert juni 2017.pdf

 

Ovenfor kan du se en folder og veileder med fokus på forebygging av fravær i Rælingen kommune.

Allerede i helsestasjon, barnehagen og ikke minst skolen fordi den er obligatorisk, ønsker vi å bygge gode holdninger og vaner for barn og unges fremtid i samarbeid med foresatte.

Fravær i skolen kan være en stor utfordring for eleven, foresatte, skolen og samarbeidspartnere. At elever faller fra/ikke fullfører videregående skole, er også en utfordring. Mange av disse elevene har i barne- og ungdomsårene hatt et stort fravær i skolen.

Den faglige veilederen skal benyttes for å kartlegge årsak til fravær og finne egnede hjelpetiltak tidlig for å få ned fravær i barnehage og særlig i skole i Rælingen kommune.