Det nye bygget vil bli plassert omtrent hvor dagens parkeringsplass er. Den nye bygningsmassen vil være en del av Løvenstadtunet, og vil være tilknyttet dagens bygg med en  klimatisert korridor. Det er også planlagt et innendørs parkeringsanlegg i de to underste etasjene som vil øke dagens kapasitet på parkering i området.

Utbygging av Løvenstadtunet

Status bygging på Løvenstadtunet uke 37 og planer fremover