Kontaktinformasjon

Leder: Narges Pourzia    Telefon: 63 83 54 99

Besøksadresse: Sætervegen 3 på Løvenstad i Rælingen (se kart nedenfor).

Hva gjør vi?

Tjenesten driver forebyggende tiltak for alle innbyggere med flerkulturell bakgrunn og kan gi rådgiving til ansatte i kommunen som arbeider med mennesker med flerkulturell bakgrunn.

Bosetting av flyktninger etter avtale med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI).

Råd og veiledning til alle innbyggere med flerkulturell bakgrunn.

Tilrettelegger individuelle planer etter Lov om introduksjonsprogram §1. Lovens formål er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes-og samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet.