Kongen ankommer bygdetunet

H.M. Kong Harald ankommer Rælingen bygdetun

Kongen hilser ved bygdetunet

H.M. Kong Harald ønskes velkommen av Harald Haraldstad, leder Rælingen historielag

Kongen - ordføreren - fylkesmannen

1.rekke fra venstre: Kongen, ordfører Øivind Sand, fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland

Kongen og ordføreren

H.M. Kong Harald og ordfører Øivind Sand ved Rælingen bygdetun

Ordfører Øivind Sand ved bygdetunet

Fornøyd ordfører: Ordfører Øivind Sand utenfor Rælingen bygdetun

Alle foto: Geir Hareide Andersen, Rælingen kommune

Se flere bilder fra kongebesøket i Rælingen kommune (her kan du også lese mer om programmet).

Takk til alle som bidro ved kongebesøket - hilsen fra ordfører Øivind Sand

Kongen besøkte Rælingen og Enebakk kommuner (Lenke til: Den norske kongehus)