Kjerneoppgaver

Skolens kjerneoppgave er å gi barna et skoletilbud som er i tråd med lov og forskrift og som derigjennom oppfyller læreplanens mål, samt å gi barna et frivillig skolefritidstilbud i tråd med opplæringsloven og kommunale vedtekter.

Besøksadresse og kontaktinformasjon til skolen:

Fjerdingby skole

Haugervegen 17

2008 Fjerdingby

Telefon: 64 80 40 60

E-post: fjerdingby. skole@ralingen.kommune.no

Fjerdingby skoles hjemmeside.

Rektor: Inger-Jorunn Andersen

Rektor Inger-Jorunn Andersen

Skolerute

Skolerute fins på skolens hjemmesider.