For å se Fjerdingby sentrum, kan du gå gangveien fra Nedre Rælingsveg over til den nye miljøgata i Øvre Rælingsveg. Miljøgata som åpnet sommeren 2021, er 200 meter og har fortau med brostein og ny busstopp. Rognebærtrær og hengebjørk er plantet i området, og til sommeren 2022 kan det bli en blomstereng på hjørnet inn mot Tangerudvegen og Marikollen idrettspark. Du kan gå videre over Øvre Rælingsveg og følge Tangerudvegen forbi de blokkene med leiligheter og næring i 1. etasje, i retning Marikollen idrettspark. Til høyre mellom Marikollen ungdomsskole og Øvre Rælingsveg ser du det kommunale bygget Ravinen som stiger frem og får hovedinngang mot torget. Herfra kan du ogs nyte også flott utsikt mot Marikollen skisenter. (se bilder nedenfor).

 

Nedenfor kan du se bilder fra gåtur langs gangveien i januar 2022 og lese informasjon om Fjerdingby sentrum:

Når du går gangveien i retning Øvre Rælingsveg, må du gå opp en bakke og straks til venstre etter denne, ser du  baksiden av dagens Fjerdingby skole, som etter planen skal rives når nye Fjerdingby skole tas i bruk. Det er enda ikke bestemt hva det skal bli på den tomten.

 

Det kommunale bygget Ravinen 

På den andre siden av Øvre Rælingsveg ser vi et leilighetsbygg som bygges og hvor det vil bli næring i første etasje. Her kommer blant annet en REMA 1000 butikk. Videre kommer vi til det kommunale bygget Ravinen som vil få helse- og kulturtjenester som bibliotek, helsestasjon og legesenter. Det blir fantastisk takhøyde og glasstak som vil slippe inn dagslys. Rælingen kulturskole får musikkrom, dansesal og øvescene, og det blir ungdomsklubb. I Ravinen som har offisiell åpning 3. september 2022, vil også Garcon kafe etableres. Mellom de to byggene kommer et flott torg med brostein og 200 sitteplasser. Alt legges til rette for gode møteplasser for alle Rælingen kommunes innbyggere og besøkende. 

 

Nærhet til Marikollen idrettspark 

I bakgrunnen (se bildene nedenfor) ser vi Marikollen skisenter i Marikollen idrettspark som har et eldorado av tilbud og muligheter for små og store som liker aktivitet hele året. Her fins skiløyper, skøytebane, treningspark, akebakke med bånd, alpinbakker, turmuligheter videre inn i marka, kunstgressbaner for fotball hele året. Det er også baner for sandvolleyball, basketball og skating når det er sesong for det. I samme område bak de nye bygningene er også Marikollhallen og Marikollen ungdomsskole. 

 

Ny Fjerdingby skole

Videre i Bjørnholthagan ser vi Rælingen rådhus, og bak rådhuset som også ligger ved siden av Rælingen videregående skole, bygges nye Fjerdingby skole for 770 elever. Den nye skolen skal tas i bruk i januar 2023. Skolen får flerbrukshall med 300 sitteplasser og skolegård, klasserom og solcelleanlegg på taket.

 

Flere boliger bygges

På bildene sett fra gangveien bak dagens Fjerdingby skole, ser vi også at flere blokker med leiligheter bygges i området ved Bjørnholthagan. Det kommer syv blokker i området. Disse kommer i tillegg til blokken med leiligheter og næring i 1. etasje som er ved torget, rett ovenfor bygget Ravinen.  

 

Befolkning i Rælingen og Fjerdingby

Utbyggingstakten i Rælingen kommune forventes å øke vesentlig fra 2022, spesielt på Fjerdingby. I perioden 2020-2030 forventes det at det etableres ca. 200 nye boliger årlig i snitt. Vi planlegger å etablere til sammen om lag 2 600 nye boliger i kommunen i kommende 10-årsperiode, og omtrent en fjerdedel av disse vil komme på Fjerdingby, altså nesten 700 nye boliger. Om lag halvparten av disse er knyttet til Fjerdingby sentrum, med flere avsatte områder til boligformål rundt rådhuset og Marikollen idrettsanlegg. I dette området forventes i all hovedsak blokkbebyggelse. I tillegg planlegges et stort boligfelt litt sør for sentrumsområdet, Hansefellåsen, med varierte boligtyper i samme periode. Ved utgangen av 2020 bor det ca. 3 700 innbyggere på Fjerdingby. Med planlagt utbyggingstakt forventes innbyggertallet å øke til ca. 4 500 i 2030.  Samlet innbyggerantall i Rælingen er 18 969 (3. kvartal 2021). Antall innbyggere i 2030 forventes å være ca. 22 900.

Mer om Fjerdingby sentrum og byggeprosjektene 

Dagens Fjerdingby skole til venstre og nye blokker til høyre

Til venstre ser vi dagens Fjerdingby skole, rett frem blir torg, næring, leiligheter og Ravinen og til høyre flere leilgheter 

 

Sentrum med Marikollen skisenter i bakgrunnen

Sentrum med leilighetsbygg, næringslokaler og kommunale bygg og Marikollen skisenter i bakgrunnen

 

Nye Fjerdingby skole bygges bak Rælingen rådhus og det blir flere boliger

Nye Fjerdingby skole bygges bak Rælingen rådhus og det blir flere boliger

Gangvei retning Øvre Rælingsveg går over i miljøgaten

Gangvei retning Øvre Rælingsveg går over i miljøgaten 

Fjerdingby sentrum sett fra gangvei bak dagens Fjerdingby skole

Til høyre i bildet ser vi det kommunale bygget Ravinen som får helse- og kulturtjenester.

 

Busstopp Marikollen

Miljøgaten i Øvre Rælingsveg i Fjerdingby sentrum er 200 meter

Busstopp og miljøgate i Fjerdingby sentrum

Busstopp og miljøgate i Fjerdingby sentrum 

Torget sett fra Bjørnholthagan januar 2022

Torget i Fjerdingby sentum sett fra krysset Bjørnholthagan 

 

Ravinen januar 2022

Ravinen er mellom Mariollen ungdomsskole (til venstre i bildet) og Øvre Rælingsveg.  

Ravinen bygges mot torget

Ravinen får hovedinngang mot torget i Fjerdingby sentrum 

Marikollen skisenter med alpinbakker og hoppbakker ettermiddag januar 2022

Marikollen skisenter med alpinbakker og hoppbakker