Tangerudveien vil gjenåpnes i sin opprinnelige trase og være adkomst til skianlegget og boligene i Tangerudveien

Det vil bli busstopp i begge retninger i Bjørnholthagan for elever til og fra ungdomsskolen.  

Gangtraseer vil være omtrent som de er nå, med inngjerdede gangsoner opp langs Tangerudveien og på baksiden av Marikollhallen/ungdomsskolen, samt langs fylkesveien på motsatt side. Kryssinger av fylkesveien vil være ved Bjørnholthagan og ved Fjerdingby Skole.

 

Se mer i dokumentene:

Fjerdingby sentrum fase 4.

Fjerdingby sentrum Y05. 

 

Infrastruktur Fjerdingby sentrum