Fra mandag blir det en liten endring i hvor fotgjengere og busspassasjerer skal bevege seg på nordvestsiden av fylkesveien.

Endringen omfatter gangveien på Marikollsiden av fylkesveien. Gangveien og bussholdeplassen mellom Bjørnholthagan og Tangerudvegen(endelig trase)på Marikollsiden fjernes og erstattes med gangvei opp langs Tangerudvegen (syd for Marikollhallen) for de som kommer til/fra Tangerud eller Marikollen.

De kan som nå krysse fylkesveien ved Fjerdingby skole.

Ny adkomst til Marikollhallen fra 1. august (2.07.2020)

 

Bussholdeplassen for sørgående busser (retning Enebakk) flyttes til Bjørnholthagan, så her blir det busstopp på begge sider av veien i en periode.

Gangtrafikken som kommer nordfra må krysse fylkesveien ved gangbro, eller ved gangfelt ved krysset Bjørnholthagan og følge gangveien på østsiden av fylkesveien til og fra Fjerdingby skole som i dag.

Rælingen kommune har engasjert krysningsvakter ved skolestart som vil bistå fotgjengere de første dagene.

 Fjerdingby sentrum per 14082020

Mer om infrastruktur i Fjerdingby sentrum

Mer om Fjerdingby sentrum