Her er utdrag fra saksfremlegget: (les hele Saksfremlegget for Felles næringsstrategi for Nedre Romerike på innsyn)

Hovedstrategien

Hovedstrategien skal bygge opp om fortrinnene i regionen, omtalt her som «Strategisk retning»:

«Et Nedre Romerike som kjennetegnes av sterkere samhørighet, et variert næringsliv og flere spennende, kunnskapsrike arbeidsplasser.»

Denne strategiske retningen innebærer ifølge rapporten forslag til en rekke endringer i den regionale samhandlingen:

En region som dyrker sitt særpreg, styrker sin identitet og bevisst bruker sine spesielle fortrinn i hovedstadsregionen og i markeder ute og hjemme

En region hvor regionbyen, attraktive tettsteder og bygdene utfyller hverandre og hvor utviklingsoppgaver sees i sammenheng

En kortreist, smart og grønn region som tiltrekker seg barnefamilier og høyt utdannet arbeidskraft

En region som er innstilt på omstilling og som er forpliktet på næringsutvikling som bygger samfunnet på Nedre Romerike

En region hvor næringslivet, forvaltningen og kompetanse-miljøene ønsker å samarbeide nært og godt i et langsiktig, regionalt perspektiv