Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
21. januar kl. 09:07

Barnehagesøknad til kommunale- og ikke kommunale barnehager har to frister 1. februar og 1. mars 2022

Les mer clear

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Brann- og feiervesenet skal sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg så ofte det er behov for det. Det er ditt ansvar som bygningseier å sikre adkomst til og på taket.

Generelt

Ansvar: Kommunalteknikk

Brannvesenet sørger for feiing og tilsyn med fyringsanlegg. Hyppigheten av feiing skal fastsettes ut fra behov, men minimum hvert 6. år. Behovet fastsettes ut fra boligens oppvarmingssystem, sotmengde mv.

Tilsyn og kontroll av piper og ildsteder skal foretas hvert 6. år.

Ønsker du å kontakte feieren ringer du Nedre Romerike brann- og redningsvesen på telefon 67 91 04 00
 

Beskrivelse

Brann- og feiervesenet skal sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg så ofte det er behov for det. Hvis du har installert et nytt ildsted eller gjort store endringer på et eksisterende ildsted, må du melde fra til kommunen.

Hvordan få utført eller motta tjenesten
Helårsboliger med pipe/ildsted registrert i kommunens eiendomsregister vil automatisk bli kontaktet ved feiing eller tilsyn. Dersom du monterer ny pipe eller ildsted i en bolig som tidligere ikke har hatt dette, må du sende melding til kommunen. Det blir vanligvis levert varsel om feiing eller tilsyn i postkassen dagen før. Dersom tidspunktet ikke passer, kan du avtale nytt tidspunkt med feieren. Dersom det ikke er klargjort for feiing (folk til stede, framlagt stige eller på annen måte gitt klar beskjed om at det kan feies), vil feiing ikke bli utført. Ny feiing kan ikke påregnes før neste runde dersom det ikke blir gjort ny avtale mens feieren er i området.

Målgruppe

Eiere av bygninger med pipe

Kriterier/vilkår

Det er bygningseierens ansvar å sørge for sikker adkomst til og på taket. Er feieren avhengig av løs stige for å komme opp på taket, skal eieren sørge for at stige er tilgjengelig. 

Lover

Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten. Se også brann- og eksplosjonsvernloven § 11 Brannvesenets oppgaver og forskrift om brannforebygging § 17.

Forskrift om brannforebygging
Brann- og eksplosjonsvernloven

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Eiere av helårsbolig med pipe/ildsted som er registrert i kommunens eiendomsregister, vil automatisk bli kontaktet. Du får vanligvis  varsel om feiing eller tilsyn i postkassen din dagen før. Hvis tidspunktet ikke passer, kan du avtale et nytt tidspunkt med feieren. Hvis det ikke er klargjort for feiing (enten ved at noen er til stede, stige er lagt frem eller det på annen måte er gitt klar beskjed om at det kan feies), vil feiingen ikke bli utført. Hvis du ikke har gjort ny avtale mens feieren er i området, må du regne med å vente til neste runde. Ta derfor kontakt med feieren snarest mulig!

Saksbehandling

Feieren skal vurdere forhold ved fyringsanlegget som har betydning for brannsikkerheten eller atkomsten. Ved avvik som ikke kan rettes på stedet, skal feieren gi deg en skriftlig tilbakemelding med frist for å rette eller frist for å gi tilbakemelding om når retting blir gjort. Tilsynsmyndigheten kan gi de nødvendige pålegg hvis dette ikke skjer.

Klagemulighet

Er du ikke fornøyd med de tjenestene feiervesenet utfører, så ta kontakt med kommunen. Klageinstans for vedtak som er truffet av brannsjefen, er kommunens egen klagenemnd.

Tjenesten oppdatert: 04.05.2020 14:39