Skolen har ny aula, nyoppusset svømmehall, garderober og en rekke spesialrom som musikkrom, sløyd og skolekjøkken. Også utearealene er nye. Barnehagen var også med på den offisielle åpningen. De har foreløpig 10 barn som startet i august og det er plass til flere. Ordfører Øivind Sand avrundet alle talene. Han overrakte et bilde til rektor Sissel Berg med tittelen "Quo Vadis" som er latin og som av ordføreren ble oversatt til "Hvor har du tenkt deg? eller hvor skal du hen?". Han oppfordret alle elevene til å tenke gjennom dette spørsmålet, for alle skal vi et sted i livet, sa ordfører Sand. Med bistand fra elevrådet ble snoren klippet og Blystadlia skole og barnehage offisielt åpnet.

Blystadlia skole og barnehages nettside