• Vi bygger en «standard flerbrukshall med en spilleflate», det vil si med plass til en standard håndballbane (20 x 40m).
  • Det er krav om ekstra plass utenfor spilleflaten, slik at hallen har en «fri gulvflate» som er 25 x 45 m (m/fri høyde 7m).
  • Hallen kan deles i tre med nedsenkbare «skille-vegger» slik at det kan bli tre små baner (blant annet «minihåndball-baner»).
  • Hallen er egnet og vil bli utstyrt for alle de vanligste hall-idrettene.
  • Det er gode lagerrom (m/portåpninger)
  • 4 garderober
  • 4 lærer/dommergarderober