Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Ergoterapi

 • Generelt om tjenesten

  Generelt

  Ansvar: Tjenestekontoret for helse og omsorg

  Beskrivelse

  Ergoterapeuter bidrar til å finne løsninger når det oppstår et gap mellom helsen din og hverdagens krav. En ergoterapeut gir deg mulighet til å utføre de aktivitetene som er viktige i livet ditt.
  Ergoterapeuten

  • er mer opptatt av løsninger enn av problemer
  • starter alltid med å spørre om hva som er viktig i livet ditt
  • undersøker og vurderer dine funksjoner, det du vil gjøre og omgivelsene dine
  • formidler og tilpasser tekniske hjelpemidler og velferdsteknologi
  • tilrettelegger de fysiske omgivelsene hjemme, i barnehagen, på skolen og på arbeidsplassen

  En ergoterapeut gir deg mulighet til å leve et så aktivt liv som mulig.
  Tjenesten inngår som en del av kommunens tverrfaglige habiliterings- og rehabiliteringstilbud, både i sykehjem og i private hjem.

  Sansetapskoordinatorer:

  hørselskontakt: Nina Mejlgaard

  synskontakt: Rikke Lise Glader

  Målgruppe

  Alle som på grunn av nedsatt funksjonsevne har utfordringer med hverdagslivets aktiviteter.

  Kriterier/vilkår

  Kommunen vil gjøre en faglig vurdering av behovet ditt for ergoterapi.

  Søker må ha behov for:

  -bistand til å kunne utføre daglige aktiviteter

  -bistand til tilrettelegging for gjøremål gjennom tilpasning av omgivelser og bruk av tekniske hjelpemidler

  Pris for tjenesten

  Tjenesten er gratis.

  Lover

  Ergoterapi er en del av kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Se også pasient- og brukerrettighetsloven § 1-3 og  kapittel 7.

 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

 • Saksbehandling

  Klagemulighet

  Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 02.08.2017 12:13