Kjerneoppgaver

Helseadministrasjon. Kommuneoverlege, fastlegeordningen og fysioterapeuter med kommunal hjemmel. Miljørettet helsevern. Forebyggende helsetjenester m barnefysioterapi. Barneverntjenesten. PP-tjenesten. Flyktning- og inkluderingstjenesten. Lederansvar SafiRutvalget

Enhet familie og helse har følgende ansvarsområder:

  • Helseadministrasjon med kommuneoverlege, har ansvar for fastlegeordningen, miljørettet helsevern og reisevaksinasjon.
  • Avdeling forebyggende helsetjenester har ansvar for helsestasjon, skolehelsetjenesten, fysioterapitjenester for barn og unge, jordmortjenesten og psykologtjenester til barn og unge.
  • Barneverntjenesten har ansvar for undersøkelser og tiltak i saker med bekymring for barns oppvekstsituasjon i hjemmet.
  • PP-tjenesten inkludert logopedtjenester til barn.
  • Flyktninge- og inkluderingstjenesten har ansvar for bosetting og oppfølging av flyktninger og for bolig for enslige mindreårige.

Se mer om mer informasjon nederst på siden og under avdelingene.

 

Brynhild Belsom
Enhetsleder Brynhild Belsom

Kontaktinformasjon

Enhetsleder/helsesjef Brynhild Belsom.

Se hver avdeling for kontaktinformasjon.