Brønnpark ved nye Fjerdingby skole

- Brønnparken ved nye Fjerdingby skole er litt mindre en den vi har bygd i Marikollen. Den består av mer enn 60 brønner som er ca. 320 meter dype. Brønnene er plassert med noe avstand og de er forbundet med et rørsystem. Energi hentes fra fjellet ved hjelp av en stor varmepumpe. Om vinteren produseres varme og om sommeren kan det benyttes til kjøling.

 

 

Se mer: 

Brønnpark ved Marikollen ungdomsskole 

Rælingen årets varmepumpekommune 2019 

 

Varmesentral teknisk rom i Rælingen rådhus

Energisentralen er et teknisk rom med rør i Rælingen rådhus som nå er ferdig

 

"Nesten nullutslippsbygg"

-  I tillegg til nye Fjerdingby skole som er 11 000 kvadratmeter og som også har en Flerbrukshall og skolegård på taket som vil få bakkevarme, skal energisentralen gi varme til eksisterende bygg i området som Rælingen rådhus, Rælingen videregående og omsorgsboligene i Bjørnholthagan 2,  informerer prosjektleder Nils Øyvind Bø. - Det viktigste er at vi nå har fått bygget en veldig energieffektiv løsning som dekker behovene for nye Fjerdingby skole og de andre byggene. Skolen er et "nesten nullutslippsbygg" og skal tas i bruk av elever og ansatte i januar 2023, sier han. 

 

Teknisk rom med varmesentral

Selve energisentralen er i et teknisk rom i Rælingen rådhus/Rælingen videregående skole. I energisentralen er det montert varmepumpe og diverse merkede rør for "rådhus","Rælingen videregående skole",  "Bjørnholthagan 2" og "Fjerdingby skole". Rørene frakter varme til og fra byggene. I energisentralen er det i tillegg mye annet teknisk utstyr, blant annet kontrollskjermer for drift og overvåkning. Tidligere oljefyr med tilhørende oljetank er ombygd for fyring med "miljødiesel", slik at den kan benyttes ved eventuelle behov for "reservevarme".  Tidligere oljefyring er avviklet og brønnparken med varmepumpe som henter varme fra fjell vil nå sørge for varme til Rælingen rådhus, i tillegg til Rælingen videregående skole, Bjørnholthagan 2 og nye Fjerdingby skole. 

 

Varmesentral teknisk rom med rør i Rælingen rådhus

Rørene i varmesentralen frakter varme mellom byggene i området ved rådhuset

 

Brønnpark merket i varmesentral

Det er borret mer enn 60 brønner i brønnparken som er 320 meter ned

 

Varmesentral merket med rådhus og Rælingen videregående skole

Rådhuset og Rælingen videregående skole er to av bygningene som får varme 

 

Fjerdingby skole merket i varmesentral

Ny Fjerdingby skole er 11.000 m3, nesten nullutslippsbygg og får varme fra brønnpark

 

Se mer:

Brønnparker og varmesentral kommer ved Rælingen rådhus