Kommunene Skedsmo, Rælingen og Nittedal gjennomfører i uke 44 til og med uke 47 (26. oktober – 20. november) en energirådgivningskampanje rettet mot husholdninger. Hensikten er å motivere husholdningene til å redusere energibruken i egen bolig gjennom bruk av Energiportalen (på nett), tilbud om hjemmebesøk av energirådgiver og rådgivning på telefon.

 

Lokale håndverkere og leverandører av energiløsninger har en viktig rolle i å hjelpe boligeiere til å velge riktige løsninger som kan redusere energiforbruket i boliger. Vi ønsker å informere om energirådgivningskampanjen som skal gjennomføres i høst.

Kommunene inviterer derfor til et frokostmøte tirsdag 6. oktober kl. 07.00 – 08.00.

 

Agenda for frokostmøtet:

07.00 - 07.10          Registrering og servering av rundstykke/kaffe

07.10 - 07.15          Innledning v/ordfører i Skedsmo, Ole Jacob Flæten

07.15 - 07.25          Gjennomgang av kampanjen

07.25 - 07.35          Hvordan kan din bedrift få nye oppdrag

                                 i kampanjeperioden?

07.35 - 07.50          Gode energikunnskaper kan føre til oppdrag. Kort om

                                 Energiportalen som tilbys av kommunene.

07.50 - 08.00          Spørsmål/avslutning

 

Møtet holdes i kommunestyresalen i Skedsmo rådhus, Jonas Lies gate 18, Lillestrøm.  Vi serverer rundstykker og kaffe.

 

Vi håper din bedrift kan være representert på møtet, og ber om påmelding innen fredag 2. oktober kl. 14.00 til energiradgiver@entelligens.no

 

Spørsmål om arrangementet kan rettes til Stian Fjeld i Entelligens AS på telefon 47 22 20 76.

 

Les mer om Rælingen kommunes natur- og miljøarbeid her.