H.M. Kong Harald møtte Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland, Visepolitimester Arne Jørgen Olafsen, Ordfører Øivind Sand, rektor Svein Fjellheim, barn fra Løvenstad barnehage og Løvlia barnehage, skoleelever fra Løvenstad og Rælingen speidergruppe. Rælingen skolekorps spilte på Løvenstad skole og Rælingen seniorkor sang på stabburstrappa på Rælingen bygdetun. I hovedhuset på Bygdetunet spiste Kongen lunsj sammen med inviterte gjester fra lag og foreninger, før kortesjen dro videre til Enebakk kommune.

 

Rælingen skolekorps venter på Kongen

Rælingen skolekorps er på Løvenstad kongebesøk

Våt dag for korpsets musikanter

Ordfører og fylkesmann venter på Kongen under telt

Publikum i skolegården Løvenstad

Fylkesmannen hilser på Kongen

Ordfører, visepolitimester og fylkesmann

Ordfører Øivind Sand taler FN-dagen kongebesøk

Blomsterbarna har gitt blomst til Kongen

Blomsterbarna takkes av Kongen

Elevrådsleder hilser på Kongen

Elevrådsrepresentanter samtaler med Kongen og rektor

 Elevrådsrepresentanter og rektor tar følge med Kongen

Kongebesøk i gymsalen

Elevaktivitet i gymsalen

Kongen vises rundt i gymsalen

 

Elever i gymsalen Løvenstad skole

Våte regncaper i gymsalen kongebesøk

Flagg FN-dagen - Kongen og elevrådsrepresentanter

Barn har rett til å leke - artikkel 31-barnehagen

Kongebesøk i skolegården

Barn under paraplyer i skolegården

Kongebesøk i skolegården Løvenstad

Rælingen speidergruppe

Speidere og Kongen

Kongen får vennskapsbåndf fra 1. trinn

Jente med regncap

H.M. Kong Harald

H.M. Kong Harald

H.M. Kong Harald

H.M. Kong Harald

Kongen går inn i bilen

Kongens bil drar fra Løvenstad

Kongens kortesje drar fra Løvenstad skole

Bygdetunet Landhandel

Rælingen seniorkor synger på Bygdetunet

Rælingen seniorkor på stabburstrappa

Kongen ankommer bygdetunet

Kongen - ordføreren - fylkesmannen

Kongen hilser ved bygdetunet

Kongen og ordføreren

Ordfører Øivind Sand ved bygdetunet

Kobberkjele Rælingen bygdetun

Alle foto, fotograf Geir Hareide Andersen for Rælingen kommune.

Se mer om programmet og flere bilder fra kongebesøket. (Artikkel fra nettsidene til Rælingen kommune)

Reportasje og film fra kongebesøket (vg.no)

Kongen besøker Rælingen kommune for første gang - offisielt (film)(rb.no - Romerikes Blad sendte direkte fra kongebesøket 24. oktober 2017)

Kongen besøkte Rælingen kommune og Enebakk kommune (kongehuset.no).