En ansatt ved Fjerdingby helsetun har fått bekreftet covid19. Fjerdingby helsetun har i samarbeid med kommuneoverlegen iverksatt nødvendige tiltak. Alle pasienter, pårørende og ansatte som kan ha vært utsatt for smitte har fått informasjon om dette. 4 pasienter og 6 ansatte er satt i karantene. Alle andre ansatte og pasienter på avdelingen blir testet i tillegg. Inntil situasjonen er fullt avklart vil det ikke tas inn nye pasienter eller tillates besøk på avdelingen.


Mer informasjon finner du her: Koronavirus