En ansatt som jobber i hjemmesykepleien har fått påvist covid19. Kommuneoverlegen har i samarbeid med avdelingsleder gjennomført smitteoppsporing. 12 pasienter og 2 ansatte er satt i karantene. I tillegg er det gjennomført testing av andre ansatte. Det er ikke mistanke om annen smitte i hjemmesykepleien, og det vurderes som helt trygt for pasientene å få tjenester av hjemmesykepleien.

Se mer i samleartikkel om: Koronavirus