Kjerneoppgaver

Eiendomsenheten er ansvarlig for eiendomsforvaltningen av rundt 40 bygg på tilsammen rundt 100 000m2 . Enheten er også ansvarlig for forvaltningen av rundt 130 eide leiligheter i private borettslag/sameier utover dette.

Enheten har 41 ansatte og 5 avdelinger. Forvaltningsansvaret består i å ivareta forvaltning, drift, vedlikehold, og utvikling av bygningsmassen, og steds- og samfunnsutvikling. Enheten er under stor utvikling de nærmeste årene for å oppnå en bærekraftig eiendomsforvaltning gjennom profesjonelle medarbeidere, kostnadseffektivitet, og riktig kvalitet.

 

Rælingen-promo_300x157

Enheten søker etter ny prosjektleder / prosjektutvikler, se link til annonse

Terje Dalgård portrett

Kontaktinformasjon

Eiendomssjef Terje Dalgård .