Det interkommunale selskapet Nedre Romerike Vannverk (NRV IKS) produserer drikkevann av beste kvalitet til innbyggere og virksomheter på Nedre Romerike. Råvannet hentes fra Glomma, renses og distribueres til eierkommunene. Det er strenge krav til at drikkevannet skal være hygienisk betryggende, klart og uten fremtredende lukt, smak eller farge.

NRV IKS har hovedledninger som fører til forsyningspunkter i kommunene. Rælingen kommune sørger for at vannet som kommer frem til innbyggerne er helsemessig trygt.

Hver uke tar Rælingen kommune vannprøver fra ulike steder på vannledningsnettet og sender det til analyse. Ved avvik på drikkevannskvaliteten får innbyggerne får beskjed direkte via sms/talemelding.

NRV IKS har avtaler som sikrer kommuene reservevann fra andre vannverk, ved bortfall av Glomma som råvannskilde. Nordbysjøen er definert som krisevannkilde. Kommunen vil via NRV IKS sørge for at nødvann blir utkjørt til utvalgte vannposter ved forurensing av drikkevannet eller bortfall av vannforsyningen i Rælingen.

Se også selskapets egen hjemmeside NRVA IKS

Har du spørsmål kontakt oss

Se også:

VA-norm for Nedre Romerike

Forskrift om vann- og avløpsgebyerer i Rælingen kommune

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, administrative bestemmelser

Drikkevannsforskriften