Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Drift og vedlikehold

Kommunalteknikk drifter og vedlikeholder kommunale veger, fortau og gang- og sykkelveger. Statens vegvesen har ansvaret for drift og vedlikehold av riks- og fylkesveger.

Grøfter

Fra tid til annen kommer kommunalteknikk over steder hvor grøft langs offentlig veg er fylt igjen, og hvor noen kanskje har anlagt biloppstillingsplass i grøftearealet eller utvidet egen avkjørsel til vegen. Gjenfylte grøfter gjør at vegens levetid reduseres kraftig, og kommunen påføres samtidig økte vedlikeholdskostnader.